Моите покупки

0 продукт/а - 0,00лв.
Вашата Количка е празна !

Общи условия

Общи условия за използването на сайта
             www.mebelikrasi.bg

Раздел I

"Общи разпоредби"

Чл. 1. Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които "Мебели Краси" ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина www.mebelikrasi.bg .
Ал. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с общите условия за използването на услугите, предоставени от www.mebelikrasi.bg – сайт за електронна търговия.
Ал. 2) Използването на услугите от сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.
Чл. 2. "Мебели Краси" ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

Чл. 3. "Мебели Краси" ЕООД управлява този Сайт от офисa си в София, България. "Мебели Краси" ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

Чл. 4. Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от "Мебели Краси" ЕООД сме длъжни да предоставим свободно следната информация:
1. Име и адрес - "Мебели Краси" ЕООД, гр. София , е-mail office@mebelikrasi.bg, телефон 0898 78 79 37
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. "Мебели Краси" ЕООД продава стоки за употреба в бита и семейството. Предлаганите мебели и аксесоари не са предназначени за ежедневна употреба в хотели, заведения за общест­вено хранене, офиси, учреждения и други места с повишена активност на използването.
3. ЦЕНАТА на стоките е изписана в БЪЛГАРСКИ ЛЕВА с ВКЛЮЧЕН ДДС на всички страници, представящи даден продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка и монтаж НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките.
5. "Мебели Краси" ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.
6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел "Условия за поръчка и доставка на стоки".
7. Възможните видове плащания са описани в Раздел VI "Плащане".
8. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида, в който е получена и в съответствие с чл. 55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ (изтегли: .PDF, .DOC) и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид и опаковка на адреса на магазина на "Мебели Краси" ЕООД, от който е изпратена. "Мебели Краси" ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми по банков път, в срок до 15 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Раздел II

"Правила за използване на сайта"
Чл. 5. "Мебели Краси" ЕООД като създател и собственик на този интернет сайт mebelikrasi.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Чл. 6. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл. 7. В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. mebelikrasi.bg не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. mebelikrasi.bg си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език.

Чл. 8. Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. mebelikrasi.bg не контролира външните сайтове и не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. mebelikrasi.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. Посещението си в тези сайтове Вие правите изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Чл. 9. Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на mebelikrasi.bg и при изрично съгласие, изразено писмено. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Чл. 10. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуера, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

Раздел III

"Отговорност"

Чл. 11. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на "Мебели Краси" ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така "Мебели Краси" ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. "Мебели Краси" ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като "Мебели Краси" ЕООД не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не са достъпни в момента. За допълнителна информация се свържете с нас.

Чл. 12. "Мебели Краси" ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо "Мебели Краси" ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него от Ваша страна се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Раздел IV

"Информация от потребителите"

Чл. 13. "Мебели Краси" ЕООД, не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. При регистрирането си в www.mebelikrasi.bg, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.mebelikrasi.bg, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Чл. 14. Личните данни – трите имена, ЕГН, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.mebelikrasi.bg са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.mebelikrasi.bg са съгласни с факта, че фирма "Мебели Краси" ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Чл. 15. "Мебели Краси" ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за изпълнение на предлаганите услуги, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. "Мебели Краси" ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги използва по друг начин. Служителите на "Мебели Краси" ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за поверителна информация.

Чл. 16. Всеки регистриран в www.mebelikrasi.bg потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като предостави цялата информация, която е въвел при регистрацията си.

Чл. 17. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на "Мебели Краси" ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността и като информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Раздел V

"Условия за поръчка и доставка на стоки"

Чл. 18. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указание за цената му. Повечето от офертите са придружени със снимков материал. Към някои от тях има опция за предоставяне на допълнителна информация. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и не включва разходи по доставката и монтаж.

Чл. 19. Избирането на продукти става чрез указване на желания брой от избрания продукт и натискане на бутона "Купи". След което има възможност за добавяне на други продукти чрез избор на бутона "Продължи покупките" или ако желаета можете да изберете "Плащане". В случай, че сте вече регистриран потребител и не сте влезли през Вашия профил, следва да въведете исканите данни. Ако все още нямате регистрация, то на тази стъпка можете да я направите. Следва да посочите адрес за плащане. Ако сте въвели повече от един адрес, можете да изберете предпочитания от Вас от падащото меню. Ако не укажете, че желаете доставка до друг адрес, то избраните от Вас артикули ще бъдат доставени до адреса за плащане. Трябва да изберете начина на доставка. Следва да посочите как бихте предпочели да направите плащане. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Направи поръчка" в меню-преглед на поръчката. Като преди това клиентът трябва да се е запознал с "Общи условия за използването на сайта" и да го удостовери с поставяне на тик в полето пред "Прочетох и съм съгласен/a с общите условия за покупко-продажба на стоки от mebelikrasi.bg". Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и www.mebelikrasi.bg. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.

Чл. 20. Посочването на неверен/ сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва "Мебели Краси" ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.

Чл. 21. Поръчките се обработват в делнични дни от 9.30 до 17.30 часа. Поръчки направени след 17.30 ч. се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчката от www.mebelikrasi.bg се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

Чл. 22. Поръчаната стока се доставя на посочения адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката. При избрана опция за плащане по банков път, както и чрез ePay Bg – кредитна карта (Credit Card) ; плащане на каса на ePay и на бакомат (EasyPay and B-Pay) или чрез микросметка към ePay (Micro Bill), стоката и обявената цена за транспортни разходи се заплащат предварително. Поръчаната от клиента стока се доставя до 24 часа или на следващия работен ден за София. За всяка друга точка на България до 2 работни дни. Тези срокове влизат в сила след заверяване на оказаната договорна сума по сметка на "Мебели Краси" ЕООД или одобряване на потребителски кредит, при избрани плащания различни от наложен платеж. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена.

Чл. 23. До пълното заплащане на продажната цена купувачът се задължава да ни съобщава незабавно за промени в адреса си, както и други данни посочени за връзка с него. В случай, че е сключен договор за транс­портна услуга, Купувачът е длъжен да поеме разходите за неуспешни опити за доставка както и за издирване, причинени поради сгрешен или непълен адрес, а също и за несъобщаване на промени в адреса.

Чл. 25. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Доставките се осъществяват посредством куриерски фирмаи. Клиентът е длъжен да провери цялостта на опаковковката преди да потвърди писмено получаването й. В случай на установени нередности следва да се попълни протокол с описание на щетите. Рекламация за дефекти причинени от транспортирането, установени след писменото приемане на стоката не се приемат.

Чл. 26. При разваляне или частично разваляне на договора по вина на купувача ние си запазваме правото да предявим претенции в размера на действително възникналите за нас вреди. При всички случаи си запазваме правото алтернативно да изискаме заплащането на 15% (петнадесет процента) върху стойността на поръчката плюс законния размер на ДДС като обща неустойка. В случа­ите, когато предмет на разваления договор са стоки извън нашия стандартен асортимент, т.е. такива, които се поръчват по каталог и/или с отклонение от стандартния им вид, неустойката е в размер на 30% (тридесет процента) върху стойността на поръчката плюс законния размер на ДДС.

Чл. 27. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и "Мебели Краси" ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
Ал. 1) В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка всички направени разходи по доставката. Същите се заплащат при получаване, заедно със стойността на стоката.
Чл. 28. Чрез 'Моето Табло' в "Моят профил" на www.mebelikrasi.bg може да се проследи статуса на поръчката и да се редактира профил и текуща информация.

Раздел VI

"Плащане"

Чл. 29. Клиентът заплаща избраната от него стока и стойността за доставката. Плащането се извършва по следния начини:
По банков път - най-късно до 3 работни дни, след като е направена поръчката
чрез ePay Bg – кредитна карта (Credit Card) ; плащане на каса и на бакомат (EasyPay and B-Pay) или от микросметка (Micro Bill)
Сроковете за доставка влизат в сила след заверяване на оказаната договорена сума по сметка на "Мебели Краси" ЕООД.
С наложен платеж – при получаване на стоката.
Всички допълнителни разходи по наложения платеж са за сметка на mebelikrasi.bg. Дължима е само сумата, посочена от нас и потвърдена от клиента при приключване на заявката.
Възможно е плащане и на място, в магазина, до 3 работни дни, след като е направена поръчката.

Раздел VIІ

"Съдържание на услугите и гаранция"

1. Запазваме си правото на обичайни в търговската практика отклонения в цвета и шарката на дървени повърхности, с незначителен характер. Същото важи за обичайни в търговската практика отклонения при кожа и текстилни изделия (напр. дамаски и декоративен текстил).

2. При гардероби и секционни мебели наименованието на вида дървесина се отнася за по-важните предни панели и страниците. Използването и на други видове дървесина, фолио или пласт­маса, особено при детайлите от масивно дърво, е обичайна търговска практика и е допустимо.

3. Предварително дадените в каталозите и други рекламни материали размери на мебелите, аксесоари и уреди са приблизителни. Запазваме си правото на обичайни в търговската практика незначителни отклонения.

4. В случай, че клиентът предварително писмено е заявил, че държи изрично на определени външни характеристики на стоката като цвят, шарка на дървени повърхности, размери на мебелите, аксесоарите и/или уредите такива отклонения не се допускат.

5. При покупки, финансирани с банков кредит, срокът за предаване на стоката започва да тече от датата на разрешаване на кредита, или на финансирането на остатъка от закупната стойност от съответната банка и след постъпване на пълния размер на авансовото плащане.

6. Купувачът получавайки стоката е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответствия. В случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражения, се счита че стоката отговаря напълно на договореното и няма отклонения в качеството, явни недостатъци или дефекти. В случаите, когато стоката се получава от името и за сметка на купувача от транспортна, спедиторска или логистична фирма, тези задължения на купувача се упражняват от тази фирма. С предаването на стоката на превозвача/спедитора се счита, че стоката е предадена без възражения на купувача.

7. При проявата на скрити дефекти купувачът има право на рекламация в съответствие със задължителните законови разпоредби. За дефекти на стоката, които са се появили поради непра­вилен и/или неподходящ транспорт, монтаж и употреба, която не съответства на предписаните от нас условия за експлоатация, предадени заедно със стоката, ние не носим отговорност и не поемаме никакви гаранционни задължения. При рекламация на дефектна стока Купувачът е длъжен да представи в магазина стоката в оригинална опаковка и своя екземпляр от договора заедно с фискалната касова бележка, съответно платежното нареждане. Купувачът има право на поправка на стоката. В случай, че поправката е невъзможна или е свързана с непропорционално високи разходи, дефектната стока по наша преценка може да бъде заменена с друга стока от същия вид. Исковете по тази точка могат да се предявят от купувача-потребител в две годишен срок от предаването на стоката. Срокът за купувачите, които не се считат за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, е шест месечен.

Раздел VIІІ

Отговорност за вреди, ограничена отговорност, давност:
1. Ние не поемаме отговорност за вреди, причинени поради незначителна небрежност. Тази ограничена отговорност важи и за всички лица, за които отговаряме въз основа на законови разпо­редби, а също и за всякакви видове вреди, особено последващи вреди, с изключение на увреждания на хора.

2. Всякакви претенции, във връзка с недостатъци на продаваните от нас стоки и причинените във връзка с това вреди (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници, извън случаите уредени в Закона за защита на потребителите, губят давност 6 (шест) месеца, считано от датата на продажбата на стоката.

3. Ограниченията на отговорността, съгласно горните точки, важи и в случай на разваляне или някакъв друг вид отмяна или сторниране на договора, дори и когато е с обратна сила.

За Нас

Мебели Краси ЕООД се отличава с висок професионализъм, новаторство, уважение към клиента, качество на предлаганите продукти, разумни цени. Ние изпълняваме и нестандартни поръчки за кухни и корпусна мебел по проект на клиента. Можете да се доверите на нашата ...

още

фирмен магазин

  • София, кв. Борово бул. Стефан Тошев № 9
  • София, кв. Борово бул. Стефан Тошев № 9

фирмен магазин

  • София, кв. Гео Милев SKY CITY MALL
  • София, кв. Гео Милев SKY CITY MALL

Контакти

  • Офис: 0898 787 937
  • Транспорт: 0896 783 102
  • Транспорт: 0896 783 101

Нов клиент

Създаване на профил

Регистрацията носи редица предимства, като ви дава възможност да следите състоянието и историята на поръчките си и да се възползвате от персонализирано съдържание, достъпно само за регистрираните ни потребители.

Продължи

Регистриран потребител