НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Мебели Краси – Красимир Симеонов ЕООД предлага на клиентите си гъвкави и сигурни методи на плащане:

Плащането или авансовата вноска се извършат за всички поръчки в нашите обекти както и онлайн магазина ни.
Методите за плащане са:

1. Банков превод извършен въз основа на издадена проформа фактура от наш служител по банкова сметка: IBAN: BG48 UNCR 7630 1078 4252 00 BIC: UNCRBGSF
при банка Уникредит Булбанк АД.

2. Плащане на каса на EASY PAY извършенo въз основа на издадена проформа фактура от наш служител по банкова сметка: IBAN: BG48 UNCR 7630 1078 4252 00 BIC: UNCRBGSF при банка Уникредит Булбанк АД.

3. Плащане на каса в някой от нашите търговски обекти.

4. Плащане с пост терминал в някой от нашите търговски обекти.

СРОКЪТ ЗА ДОСТАВКА НА ОНЛАЙН ПОКУПКА ИЛИ ИНДИВИДУАЛНА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТА НА ИЗВЪРШЕНО И ПОЛУЧЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯТА ПО ПЛАЩАНЕ СА УРЕДЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, А ИМЕННО В РАЗДЕЛ:

 II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.2.(2) Аванс от 50% дължи преди започване на самото изпълнение и доплащане дължи преди приемането на мебелите.

Shopping Cart